Solveig Bertine Mjølhus

Født 8. november 1928
Død 13. desember 2020

Om seremonien

Like kjært som blomar er ei gåve til Norsk Luftambulanse, konto: 1617.20.74689, eller Vipps nr 2113 (merk med Solveig Mjølhus).

Gravferda blir for familien og inviterte.

Tid og sted for seremonien 18-12-2020