Askild Rullestad

  • Født: 20. april 1934
  • Død: 6. juli 2021

Vår kjære pappa er død. Me lyser fred over hans minne.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: