Karl Kristoffer Mannes

  • Født: 22. september 1927
  • Død: 17. januar 2021

Jesus seier: "Den som trur på meg skal leva om han enn døyr"

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: